Museums

Museums met meerdere versamelings

Nasionale Kultuurhistoriese Museum, Pretoria

            Wêreldposunie :  versameling van seëls van oor die hele wêreld

Museum Africa, Johannesburg

            Transvaal, die grand prix-versameling van J Herbert Curle

            Tweede Wêreldoorlog (Suidelike Afrika), versameling van J Harvey Pirie

Transnet-biblioteek, Johannesburg

            Suid-Afrikaanse spoorwegseëls, versameling van J Harvey Pirie

Suid-Afrikaanse Nasionale Krygshistoriese Museum, Johannesburg

            Posgeskiedenis van die Tweede Wêreldoorlog

Iziko-museums, Kaapstad

            Kaap die Goeie Hoop, versameling van A A Jurgens

            Unie van Suid-Afrika, versameling van  S G Rich 

Oorlogsmuseurm van die Boererepublieke, Bloemfontein

            Oorlogspos van die Transvaalse en Oranje-Vrystaatse republieke (J Groenewald)

            Posgeskiedenis van krygsgevangenekampe, Ceylon (A Bezuidenhout)

Suid-Afrikaanse Poskantoorversameling, Pretoria

            Historiese en argivale materiaal –  tans nie vervat in ‘n museum nie 

Botswana Postal Museum, Gaborone

            Holmes-versameling van Betsjoeanaland

            Proefmateriaal van Botswana-seëluitgawes  

 

Argivale instellings met filateliese materiaal

Nasionale Argief van Namibië, Windhoek

Biblioteek van die Namibiese Wetenskaplike Vereniging, Windhoek (filateliese literatuur) 

National Museum, Monuments and Art Gallery, Gaborone

Winifred de Villiers-argief, Universiteit van Kaapstad 

Fleischack-argief, Ferdinand Postma- Biblioteek, Noordwes-Universiteit, Potchefstroom

Sam Cohen Library, Society for Scientific Development, Swakopmund.

Nasionale Argiefbewaarplek, Pretoria